Category Archives: Sermon MP3

John 1: 4 – 13 John 3: 17 – 21 2 Cor. 4: 1 – 6 1 John 1: 5 – 10 Gal. 1: 11 – 17 Eph. 3: 8 – 13 Col. 1: 9 – 14

1 John 1: 1 – 3 John 1: 4 John 11: 25 – 26 John 14: 6 2 Tim. 1: 9 – 10 Life hidden in plain sight: John 6: 41 – 69 Rom. 5: 6 – 10 Hide your life in Christ: Col 3: 1 – 4 2 Cor. 5: 13 – 15

Luke 24: 31 – 43 The Principle of Increasing Revelation: Start with what you already have! Matt. 13: 10 – 17 Jesus is God’s manifestation to us. 1 John 1: 1 – 4 John 14: 19 – 24 We all start with God-given faith! Rom. 1: 16 – 17 Rom. 12: 3 Rom. 1: 18 – 23 The The secret is out! Rom. 16: 25 – 27 1 Peter 1: 19 – 21

Luke 24: 28 – 43 1 Cor. 15: 40 – 49 John 6: 43 – 58 Ps. 78: 24 – 25 1 John 3: 1 – 3 1 Cor. 5: 1 – 5

14/14